Kvalité och Miljö

Engagemang
Engagerade och lyhörda inför kunden. Vi står för det vi lovat och vi gör det i tid. Från det att byggarna får ett uppdrag, genom hela utvecklingsprocessen, till färdigställandet och uppföljningen visar vi fullt fokus på vårt engagemang.

Kvalitetsarbete
Kvalité är något som står oss varmt om hjärtat, för att garantera att alla våra kunder får den kvalitet som de förväntar sig anpassar vi oss efter varje kunds önskemål och specifika projekt. Vi undersöker och följer upp våra projekt. För att resultatet ska bli av bästa kvalité så är alla på arbetsplatsen delaktiga och ansvarar för sin del i projektet.

Miljömål
Vi strävar efter att minska påverkan på miljön. Vi planerar våra projekt för att slippa onödiga transporter och vi försöker använda oss av miljövänlig hantering.

Arbetsmiljö
Våra medarbetare är det viktigaste vi har, det är tack vare dem som vi kan utföra ett kvalitativt arbete. Vi erbjuder dem utbildningar- och utvecklingsmöjligheter. Daglig kontakt och kontinuerliga möten sker för att arbetsmiljön skall vara alla till freds.